امتحان كتابة لغة انجليزية حادي عشر متقدم الفصل الثالث

الصف الصف الحادي عشر متقدم
الفصل انجليزي حادي عشر متقدم
المادة انجليزي حادي عشر متقدم فصل ثالث
حجم الملف 65 KB
عدد الزيارات 81
تاريخ الإضافة 2021-04-27, 08:29 صباحا

امتحان كتابة لغة انجليزية حادي عشر متقدم الفصل الثالث 

 

امتحان كتابة لغة انجليزية 

 

:Write about energy use
:You should include
• examples of green sources of energy
• the effects of using them if they are adopted
• what lifestyle changes people can make
Write at least 180 words in separate paragraphs

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

شارك الملف

أنا ربوت